Choroby trzustki

Zapalenie trzustki – Pancreatitis
Zapalenie trzustki podzielone jest na formę ostrą i przewlekłą. Możliwe jest płynne przejście jednej formy w drugą. Przy ostrym zapaleniu trzustki, które uważa się za ciężką formę choroby, narządy otaczające trzustkę zostają uszkodzone. Towarzyszą temu ciężkie objawy. Natomiast chroniczne zapalenie trzustki jest procesem zapalnym, który poprzez swoje nieodwracalne zmiany charakteryzuje się przede wszystkim zwłóknieniami i atrofią.

Objawy kliniczne
Zarówno ostre jak i chroniczne zapalenie trzustki może mieć zróżnicowane objawy kliniczne. W obu przypadkach istnieje możliwość płynnego przejścia jednej formy chorobowej w drugą. W przypadku wymiotów, anoreksji, otępienia, bólu w obrębie jamy brzusznej, odwodnienia a także biegunki i gorączki należy zawsze uwzględnić zapalenie trzustki. Objawy u kotów mogą być podobne, aczkolwiek rzadziej występują wymioty, a objawy bólowe mogą zostać nie rozpoznane.

Diagnostyka
Przy diagnostyce zapalenia trzustki korzystamy z oznaczenia w surowicy krwi enzymów trzustkowych – amylazy i lipazy. Przydatnym jest także tzw. test kliszowy – polegający na oznaczeniu w kale enzymu – trypsyny. Jego brak wskazuje na zaburzenia pracy trzustki. Razem z badaniami laboratoryjnymi warto wykonać badanie USG, które może potwierdzić lub wykluczyć chorobę. Najdokładniejszym badaniem w diagnostyce zapalenia trzustki które wykonujemy, jest licencjonowany test spec cPL®(specyficznej lipazy trzustkowej u psów) , przeprowadzany w laboratoriach IDEXX dotyczący immunoreaktywnej lipazy trzustkowej.Jest obecnie jedyną dostępną najmniej inwazyjną formą diagnozowania zapalenia trzustki o tak wysokiej czułości i swoistości – na poziomie ponad 95%. Test ten pozwala na określenie aktywności enzymu wywodzącego się jedynie z komórek części zewnątrzwydzielniczej trzustki. Na wynik nie mają wpływu choroby innych narządów (nerek, żołądka) oraz podawanie leków np. sterydów.

Leczenie
Najważniejszym postępowaniem przy ostrej formie choroby jest dożylne podawanie płynów. W celu złagodzenia objawów bólowych podaje się leki przeciwbólowe. Antybiotyki są wskazane przy sepsie lub toczącej się jednocześnie chorobie bakteryjnej innych narządów. Przy wysokim poziomie glukozy we krwi podajemy insulinę. Dodatkowo leki przeciwwymiotne.