Zasady podczas prześwietlenia RTG

1. Osoby poniżej 18 roku życia, kobiety w ciąży oraz kobiety prawdopodobnie w ciąży nie mogą brać udziału w badaniu. Niewskazane jest również, aby w badaniu uczestniczyły osoby chore na chorobę nowotworową lub chorobę tarczycy.
2. Aby uniknąć zbędnego naświetlania właścicieli zwierząt oraz aby ograniczyć ruchliwość zwierząt i uzyskać prawidłowe projekcje prześwietlenia, zwierzęta poddane są uspokojeniu farmakologicznemu (sedacji).
3. Właściciel podpisuje pisemną zgodę na użycie leków uspokajających, gdyż ich zastosowanie może nieść ryzyko dla zdrowia lub życia zwierzęcia. W przypadku badań inwazyjnych, np. prześwietlenie z kontrastem przewodu pokarmowego lub mielografia, również obowiązuje pisemna zgoda właściciela na wykonanie badania.
4. Jeżeli zwierzę jest w złym stanie ogólnym, odstępujemy od badania w znieczuleniu i prosimy, aby zwierzęciu towarzyszyły 2 osoby, które mogą przytrzymać je do badania.
5. Zwierzęta układamy przy pomocy pozycjonerów i taśm, pomimo tego w niektórych sytuacjach niezbędne jest przytrzymanie zwierzęcia przez właściciela podczas badań takich jak prześwietlenie stawów biodrowych i łokciowych.
6. Prześwietlenie klatki piersiowej powinno być wykonane bez znieczulenia i właściciele (2 osoby!) muszą przytrzymać zwierzę podczas badania.
7. W celu ochrony właścicieli zwierząt przed szkodliwym działaniem promieni rentgenowskich, stosujemy u nich ochrony osobiste w postaci fartuchów i kołnierzy tarczycowych. Personel lecznicy tak ustawia wiązkę promieni, aby nie obejmowała ona dłoni ani innych części ciała właściciela zwierzęcia.
8. Pracownicy pracowni rentgenowskiej muszą chronić się przed szkodliwym działaniem promieni, dlatego nie przebywają w pomieszczeniu w trakcie wykonywania zdjęcia rentgenowskiego.
9. Do badania obowiązuje rejestracja telefoniczna. Podczas rejestracji informujemy, jak przygotować zwierzę do badania i ile osób będzie potrzebnych do przytrzymania zwierzęcia.
10. Aby ograniczyć ilość promieniowania, pracownia wyposażona jest w aparat wysokiej częstotliwości, folie wzmacniające i kratki przeciwrozproszeniowe. Zgodnie z zasadą ALARA wykonujemy tylko niezbędne ekspozycje na najniższych skutecznych parametrach.

Pracownia jest pod nadzorem Państwowej Agencji Atomistyki Departamentu Ochrony Radiologicznej.