EKG

Przychodnia jest wyposażona w aparat AsCARD B5 produkowany przez krakowską firmę Aspel. Jest to aparat 3-kanałowy z automatyczną analizą, rozbudowany o 3 odprowadzenia przedsercowe.
W celu dokładnego zapoznania się z nim odsyłamy Państwa na strony producenta: www.aspel.com.pl. Jako aparat rezerwowy posiadamy aparat Multicard E30.
Co to jest EKG?
Elektrokardiografia to graficzne przedstawienie procesów elektrycznych zachodzących w sercu. Rejestruje ona napięcia odprowadzane za pomocą elektrod z powierzchni ciała zwierzęcia. Napięcia powstają przez zmiany potencjałów elektrycznych komórek mięśnia sercowego w przebiegu rozprzestrzeniania się pobudzenia serca. Za pomocą różnych odprowadzeń można odnieść, pod różnymi kątami, aktywność elektryczną serca do jego anatomicznego położenia. W naszej lecznicy wykonujemy zapis EKG z następujących odprowadzeń:
- 3 kończynowych - I, II, III (wg. Einthovena)
- 3 kończynowych wzmocnionych - aVR, aVL, aVF (wg. Goldbergera)
- 3 przedsercowych - V1, V2, V4Samo EKG mówi niewiele. Jest tylko jeszcze jednym środkiem diagnostycznym obok szeregu innych badań. Do diagnostyki bowiem muszą być zawsze włączone: wywiad lekarski, wyniki badania ogólnego i w przypadkach uzasadnionych określone badania krwi (np. elektrolity), RTG klatki piersiowej, echokardiografia i inne. EKG ma znaczenie w dwu wymiarach:
1. Diagnostyki zaburzeń rytmu serca, tzn. określenia pochodzenia i częstotliwość impulsów – dzięki temu można zdecydować, jakie leki przeciwarytmiczne stosować.
2. Diagnostyki stanu mięśnia sercowego, gdyż w zapisie można rozpoznać oznaki zarówno niedokrwienia komór, jak i powiększenia przedsionków i komór - można zatem uwidocznić następstwa określonej choroby serca
Badanie to wykonujemy w następujących przypadkach:
- niejasna tachykardia, bradykardia lub arytmia
- duszność
- stany wstrząsu, szczególnie pochodzenia kardiogennego
- niejasne przypadki utraty przytomności
- przed- i śródoperacyjne nadzorowanie narkozy lub u pacjentów wysokiego ryzyka
- szmery sercowe, przede wszystkim wady serca (wrodzone lub nabyte)
- zasinienie błon śluzowych
- ocena działania leków wpływających na układ krążenia
- zaburzenia gospodarki elektrolitowej, szczególnie potasu i wapnia.

Podziękowania i wyrazy szacunku dla Pani Doktor Urszuli Pasławskiej z Klinki Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu, która uczyła mnie kardiologii.