Jonogram

Laboratorium jest wyposażone m.in. w aparat SINO-005, który umożliwia ocenę gospodarki wodno-elektrolitowej oraz równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie pacjenta. Dzięki temu, monitorujemy i regulujemy wewnętrzną homeostazę poprzez zastosowanie odpowiedniej płynoterapii. Najczęściej takie zaburzenia pojawiają się przy biegunkach, wymiotach, ale również poważnych schorzeniach nerek, wątroby, chorobach endokrynologicznych itp. Wykonywanie badań na miejscu umożliwia szybka ocenę, co zdecydowanie skraca czas potrzebny do podjęcia właściwych kroków, w celu przywrócenia fizjologicznych parametrów i poprawy stanu, bądź zupełnego wyleczenia pacjenta.
Nerki są narządami, które wydalają zbędne, a najczęściej toksyczne produkty przemiany materii, regulują skład płynów ustrojowych, ich objętość, oraz wpływają na ciśnienie krwi. Ogromnego znaczenia nabiera więc szeroko pojęta szybka i precyzyjna diagnostyka chorób nerek, w tym określenie stężenia wapnia i fosforu, oraz pełnego jonogramu. W trakcie jednej wizyty pacjenta możemy ustalić dalsze postępowanie, a następnie regulować skład płynów ustrojowych podczas wizyt kontrolnych.
Ocena pełnego jonogramu ułatwia postawienie diagnozy w przypadku choroby Cushinga, zaburzeń pracy przytarczyc, jak również polepszenie stanu zdrowia pacjentów z chorobami nowotworowymi, w przypadku guzów, które np wpływają na gospodarkę jonami wapnia w organizmie. Szerokie zastosowanie wyników badań poziomu jonów w organizmie powoduje, że obok oceny morfologii i parametrów biochemicznych krwi jest to jedno z podstawowych badań, wykonywanych w naszym laboratorium.