Wskazania do badania USG


Informacje dla pacjentów zgłaszających się lub skierowanych na badanie ultrasonograficzne przez innych lekarzy weterynarii

Ultrasonografia jamy brzusznej:
• bóle brzucha o ostrym i przewlekłym charakterze,
• powiększenie obwodu jamy brzusznej,
• uraz jamy brzusznej,
• żółtaczka,
• krwawienia przewodu pokarmowego, układu moczowego i dróg rodnych/smoliste stolce
• wypływ z dróg rodnych o różnym charakterze
• utrudnienia w oddawaniu moczu i stolca,
• wymioty,
• biegunki,
• zakażenie układu moczowego,
• utrata wagi ciała,
• anemia,
• utrzymująca się podwyższona ciepłota ciała o niejasnej etiologii,
• zaburzenia cyklu płciowego/nieregularne „cieczki”,
• ciąża - prawidłowa i patologiczna, w tym ocena śmierci płodu i niektóre wady rozwojowe płodu,
• bezpłodność,
• inne, celem wyjaśnienia nieprawidłowych wyników klinicznego badania jamy brzusznej czy badań dodatkowych krwi i moczu,

Ultrasonografia narządów szyi:
• objawy nie - i nadczynności gruczołu tarczowego, szczególnie u kotów,
• powiększenie obwodu szyi,
• deformacja szyi z wyczuwalnym guzem,

Ultrasonografia narządów klatki piersiowej:
• urazy klatki piersiowej,
• podejrzenie wysięku do jamy opłucnowej,

Ultrasonografia jąder:
• powiększenie moszny,
• guz jądra lub najądrza,
• wyciek z cewki moczowej/krwawienie z cewki moczowej,
• niezstąpienie jądra/wnętrostwo,

Ultrasonografia stawów i aparatu więzadłowego:
• urazy stawów i ścięgien,
• choroba reumatyczna stawów,
• deformacje i obrzęki stawów,

Ultrasonografia tkanek miękkich i mięśni:
• guzy skóry i tkanki podskórnej,
• obrzęk mięśni,
• asymetria obwodu kończyny,
• urazy,
• wyczuwalne powiększenie powierzchownych węzłów chłonnych,

Ultrasonografia sutka/gruczołów mlekowych:
• wyczuwalny guz,
• wyciek z brodawki sutkowej,
• powiększenie pachowych i pachwinowych węzłów chłonnych,
• stan po mastektomii,

Ultrasonografia oczodołu:
• guzy wewnątrz- i zewnątrzgałkowe,
• ciała obce,
• zwichnięcie soczewki,
• wysięk i skrzepy w przedniej komorze oka,
• stare krwiaki ciała szklistego,
• wytrzeszcz prawdziwy i rzekomy gałki ocznej,
• odwarstwienie siatkówki,

Ultrasonografia serca:
• wady serca wrodzone i nabyte,
• zapalenie mięśnia sercowego,
• bakteryjne zapalenie wsierdzia,

• choroby mięśnia sercowego (kardiomiopatie),
• choroba zakrzepowo-zatorowa,
• zaburzenia rytmu serca,
• choroby osierdzia (np. płyn w jamie osierdzia, tamponada serca),
• choroby sercowo-płucne (nadciśnienie płucne, zatorowość płucna),
• inne (urazy serca, nowotwory serca).

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

Ultrasonografia jama brzusznej
Ultrasonografię jamy brzusznej należy wykonywać na czczo (głodówka ok. 8 godz.), a jedynie na godzinę przed terminem badania podać do picia wodę.
Bezwzględnym warunkiem obrazowania ultrasonograficznego przez powłoki brzuszne narządów małej miednicy jest wypełnienie pęcherza moczowego. Pęcherz moczowy wypełniony moczem stanowi swoiste "okno ultrasonograficzne” umożliwiające obserwację narządów rodnych oraz pęcherza moczowego np. w przypadku kamicy. Mając na uwadze wymienione uwarunkowania, proszę się zgłaszać na badanie ze zwierzętami, które nie oddawały moczu ok. 3 godz. W tym celu należy np. kotom uniemożliwić korzystanie z kuwety, małe psy przenosić na rękach z domu do samochodu i z samochodu do lecznicy, a z dużymi wejść szybko do środka, nie pozwalając im na oddanie moczu.

Ultrasonografia pozostałych narządów
Badanie tkanek miękkich (wszystkie tkanki poza tkanką kostną) stawów, mięśni, sutka, narządów szyi, płuc, oczodołu i śródpiersia) nie wymaga specjalnego przygotowania.

BADANIA WSTĘPNE - POPRZEDZAJĄCE
Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań, ale należy pamiętać, że w większości przypadków zwierzęta wymagają premedykacji, tzn. podania środków uspokajających, które mogą wywołać niepożądane reakcje, dlatego sugerujemy, aby zwierzę przeszło podstawowe badanie kliniczne, w tym badanie krwi i moczu.

PRZEBIEG BADANIA
Przezskórną ultrasonografię jamy brzusznej wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej na plecach. Po usunięciu/wystrzyżeniu sierści lekarz pokrywa skórę specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Badanie wymaga, aby zwierzę leżało spokojnie i w miarę możliwości nieruchomo, dlatego spokojne psy i koty można zbadać bez premedykacji, w przeciwnym wypadku jest ona konieczna, szczególnie u zwierząt agresywnych. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wydrukami obrazów ultrasonograficznych, jeśli lekarz kierujący na badanie sobie tego życzy.

CZAS BADANIA
Badanie trwa kilkanaście minut.