Mutacja genu MDR

Owczarki Szetlandzkie
Owczarki Australijskie
Bobtaile
Owczarki Niemieckie
długowłose Whippety
gładkowłose Charty
Owczarki Collie
Białe Owczarki Szwajcarskie

 1. Leki parazytologiczne: ivermektyna, doramektyna, abamektyna, emodepsyd (Profender), milbemycyna (Milbemax, Program), moksydektyna (advocate), selamektyna (Stronghold), metronidazol, nitroscanat (Lopatol)
 2. przeciwbiegunkowe: loperamid,
 3. antymimetyczne: metoclopramid
 4. anestetyki: acepromazyna, butorfanol, morfina, buprenorfina, fentanyl
 5. przeciwwrzodowe: domperidon, cymetydyna, ranitydyna, ondansetron
 6. przeciwdrgawkowe: phenytoina
 7. steroidowe: estradiol
 8. przeciwpierwotniacze: miltefosina
 9. immunomodulator: levamizol
 10. immunosupresyjne: cyclosporyna, dexamethason
 11. kardiologiczne: digoksyna, digitoksyna, quinidyna, diltiazem, werapamil
 12. antybiotyki: erytromycyna, spiromycyna, enrofloksacyna, doksycyklina, grepafloksacyna, sparfloksacyna, rifampicyna
 13. przeciwgrzybiczne: ketokonazol, itrakonazol
 14. przeciwnowotworowe: winkrystyna, winblastyna, doksorubicyna, paclitaxel, daktynomycyna, mitoxantron, etoposide;

Legenda:
Całkowicie zabronione
Niosące duże ryzyko
Ostrożnie i w minimalnych dawkach
Prewencyjnie ze względu na występujące w przeszłości zatrucia