Morfologia krwi obwodowej

Morfologia krwi obwodowej jest określeniem :
- liczby krwinek białych (WBC)
- liczby krwinek czerwonych (RBC)
- wartości hematokrytu (Ht) - stosunek objętości krwinek czerwonych do objętości pełnej krwi
- stężenia hemoglobiny (Hb)

Obecnie używamy w Przychodni najnowocześniejszego analizatora hematologicznego-laserowego cytometru przepływowego amerykańskiej firmy IDEXX LaserCyte - zobacz . Wykonuje oznaczenia następujących parametrów morfologicznych:

- WBC - liczba krwinek białych (leukocytów)
- LYM - bezwzględna liczba limfocytów
- MID - bezwzględna liczba monocytów
- GRA - bezwzględna liczba granulocytów
- LY% - odsetkowa liczba limfocytów
- MI% - odsetkowa liczba monocytów
- GR% - odsetkowa liczba granulocytów
- RBC - liczba krwinek czerwonych (erytrocytów)
- HGB - stężenie hemoglobiny
- HCT - hematokryt (frakcja objętościowa erytrocytów w krwi pełnej)
- MCV - średnia objętość erytrocytów
- MCH - średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej
- MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej
- RDWc - stopień anizocytozy erytrocytów
- PLT - liczba płytek krwi (trombocytów)
- PCT - trombocyt (frakcja objętościowa trombocytów w krwi pełnej)
- MPV - średnia objętość płytek krwi
- PDWc - stopień zróżnicowania objętości płytek krwi
- EOS odsetkowa liczba eozynofili
- RETIC liczba retikulocytów

Leukogram, czyli rozmaz krwi obwodowej, to określenie ilości poszczególnych typów komórek białych: granulocytów obojętnochłonnych, pałeczkowatych i podzielonych granulocytów kwasochłonnych, limfocytów, monocytów.